Վերջին տեսանյութ
Պատկերասրահ
. .
Բաժանորդագրում
Երևանի ավագանու ընտրություններ 2013

Կանոնադրություն, ծրագիր

«Բարգավաճ Հայաստան» Կուսակցությունն առաջնորդվում է կամավորության և իրավահավասարության, օրինականության և արդարության, ինքնակառավարման, գործունեության հրապարակայնության, օբյեկտիվության և իրատեսության, փոխադարձ հանդուրժողականության, կառուցողական համագործակցության, հասարակական և պետական շահերի գերակայության սկզբունքներով:

Կուսակցությունն իր գործունեությունն իրականացնում է ՀՀ Սահմանադրության, օրենքների և իրավական այլ ակտերի, իր կանոնադրության և ծրագրի հիման վրա:

Սույն բաժնում, կարող եք ծանոթանալ Կուսակցության կանոնադրությանը, ծրագրին և խորհրդանիշներին, բեռնել հիմներգը

Կառուցվածք, ղեկավար մարմիններ

Կուսակցության ղեկավար մարմիններն են`

Կուսակցության ղեկավար մարմինները ընտրվում են, տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումները ստեղծվում են ԲՀԿ համագումարի և (կամ) մշտական գործող ղեկավար մարմնի կողմից և իրականացնում են Կուսակցության կանոնադրությամբ իրենց վերապահված լիազորությունները:

Սույն բաժնում, կարող եք ծանոթանալ Կուսակցության ղեկավար կազմին, բեռնել տարածքային կազմակերպությունների և մարզային խորհուրդների կոնտակտային տվյալները

Ինչպես անդամագրվել

Կուսակցության անդամ  կարող են լինել՝
  • 18 տարին լրացած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, ինչպես նաև ընտրական իրավունքով օժտված այն  անձիք (առանց Կուսակցության ղեկավար և վերահսկողության իրակացնող մարմիններում ընտրվելու իրավունքի), ովքեր ընդունում են Կուսակցության ծրագիրն ու կանոնադրությունը, չեն հանդիսանում մեկ այլ կուսակցության անդամ:

Կուսակցությանն անդամագրվում են կամավոր հիմունքներով, անհատական կարգով, անձնական դիմումի համաձայն: 

Կուսակցություն անդամագրվելու համար պետք է դիմել Կուսակցության համայնքային կամ տարածքային կազմակերպություն` ըստ բնակության վայրի: